Bài thơ “Chu hành tức sự” của Nguyễn Du: Hành trình rời xa cái ác về với quê hương

11/03/2017 Đại Kỷ Nguyên 0

*Nguyên tác 舟行即事 西粵山川多險巇, 行行從此向天涯。 崩崖怪石怒相向, 水 鳥 沙 禽 狎不飛。 天地扁舟浮似葉, 文章殘息弱如絲。 為憐上國風光好, 關鎖鄉情未放歸。 *Chu hành tức sự  (Nguyễn Du) Tây Việt sơn xuyên đa hiểm hy, Hành hành tòng thử hướng thiên nhi […]

1 2 3